ตัวเลือก (Option) ภาพพื้นหลัง (Desktop Background) และภาพพักหน้าจอ (Screen Saver) บน Mac

mac-desktop-background-option

จากบทความคราวที่แล้ว การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง (Desktop Background) และภาพพักหน้าจอ (Screen Saver) ได้อธิบายถึงการเปลี่ยนภาพพื้นหลังและภาพพักหน้าจอพร้อมวิธีการเข้าสู่หน้าจอการปรับค่า (Configuration window) ไปแล้ว ซึ่งมีอยู่ 3 วิธี ในบทความนี้จะขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการปรับค่าว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างไรบ้าง มีลูกเล่นอะไรที่น่าสนใจบ้าง

ตัวเลือกภาพพื้นหลัง (Desktop Background Option)

จากภาพด้านบนจะเห็นได้ว่ามีตัวเลือกที่ให้สามารถเปลี่ยนได้อยู่ 3 ตัวเลือก คือ

  • Change picture: Every xx minutes: เป็นการเปลี่ยนภาพพื้นหลังตามระยะเวลาที่กำหนดโดยสามารถเลือกได้ตามภาพด้านล่าง เช่นเมื่อเข้าระบบ (When logging in), เมื่อกลับมาจากโหมด Sleep, หรือตามระยะเวลา วินาที นาที ชั่วโมง หรือทุกวันก็ได้
  • Random order: หลังจากที่มีการเปิดใช้งานในการเปลี่ยนภาพพื้นหลังตามระยะเวลาหรือเงื่อนไขตามข้อด้านบนแล้วจะสามารถเลือกให้มีการเปลี่ยนรูปภาพแบบสุ่มได้ถ้าต้องการ (Random order)
  • Translucent menu Bar: เป็นการปรับแถบเมนูด้านบนหน้าจอว่าจะให้โปร่งแสงจนสามารถเห็นภาพพื้นหลังได้หรือไม่ตามภาพตัวอย่างด้านล่าง
ระยะเวลาในการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

ระยะเวลาในการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

 

เปิดการใช้งาน Translucent menu Bar

เปิดการใช้งาน Translucent menu Bar

ปิดการใช้งาน Translucent menu Bar

ปิดการใช้งาน Translucent menu Bar

 

mac-screen-saver-option

ตัวเลือกภาพพักหน้าจอ (Screen Saver)

จากหน้าจอการปรับค่ารูปภาพพักหน้าจอด้านบนสามารถแบ่งได้เป็น 5 จุด ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยเฉพาะในจุดที่ 5 จะเป็นจุดที่มีลักษณะเด่นและใช้สำหรับทดแทนในการล๊อคหน้าจอ (Screen Lock) ได้ด้วย ลองมาดูในแต่ละจุดกัน

  1. การเลือกรูปแบบการแสดงภาพพักหน้าจอ แบบแรกจะเป็นแบบ SlidesShows คือจะแสดงภาพจาก Source ในข้อที่ 2 ได้ว่าจะมาจากอินเตอร์เน็ตหรือมาจากไฟล์ในเครื่องก็ได้ จากในภาพด้านจะเห็นว่าเลือกภาพจาก National Geographic แบบถัดมาจะเป็นแบบ Screen Savers จะเป็นภาพพักหน้าจอที่เป็นแบบกราฟฟิตต่าง ๆ หรือการแสดงข้อความ เช่น ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชื่อเจ้าของเครื่อง หรือกรณีเจ้าของเครื่องไม่อยู่ที่โต๊ะทำงานก็อาจจะทิ้งเป็นเบอร์ติดต่อไว้ได้
  2. ตัวเลือกภาพพักหน้าจอ โดยตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนไปตามแบบของภาพพักหน้าจอที่เราเลือก เช่น เลือกแบบ Slideshows จะขึ้นว่าต้องการให้แสดงไฟล์รูปภาพจากที่ไหน อินเตอร์เน็ตหรือไฟล์ในเครื่อง และสามารถเลือกแสดงแบบสุ่มก็ได้โดยคลิ๊กที่ Shuffle slide order หรือถ้าเลือกรูปแบบภาพพักหน้าจอแบบ Message จะมีตัวเลือกให้สามารถพิมพ์ข้อความเข้าไปได้
  3. Start after: เป็นการตั้งค่าเวลาว่าจะให้แสดงภาพพักหน้าจอขึ้นมาหลังจากที่ไม่มีการใช้งานเครื่องนานเท่าไหร โดยสามารถเลือกเป็น Never สำหรับกรณีที่ไม่ต้องการให้แสดงเลย หรือตั้งเป็นจำนวน นาทีหรือ ชั่วโมงได้
  4. mac-screen-saver-clock Show with Clock: จะเป็นการแสดงเวลาด้วยกับภาพพักหน้าจอตามรูปด้านบน
  5. Hot Corners: จะเป็นตัวเลือกที่สำคัญ สำหรับท่านที่เคยใช้งานปุ่มล๊อคหน้าจอ (Screen Lock) ด้วยการกดปุ่ม Windows + L จะทราบว่าเป็นการล๊อปหน้าจอแล้วแสดงภาพพักหน้าจอในกรณีที่เราอาจจะต้องเดินออกไปจากโต๊ะทำงาน สำหรับบน Mac แล้วจะไม่มีคีย์ลัดแบบ Windows แต่เราสามารถใช้ Hot Corner แทนได้
เมนู Hot Corner

เมนู Hot Corner

 

ตัวเลือก Hot Corner

การทำงานของ Hot Corner นั้นจะทำงานเมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์ไปยังมุมทั้ง 4 ของหน้าจอ โดยจะสามารถกำหนดได้ว่าเมื่อเลื่อนเมาส์ไปแล้วจะให้ทำอะไรได้บ้างตามรูปภาพด้านล่าง โดยเราสามารถกำหนดให้เเมื่อเลื่อนเมาส์ไปที่มุมล่างซ้ายแล้วเป็นการเปิดใช้งานภาพพักหน้าจอพร้อมล๊อคหน้าจอได้ ก็จะเป็นการทดแทนการไม่มีคีย์ลัด Windows+L แบบ Windows ได้

ตัวเลือก Hot Corner

ตัวเลือก Hot Corner

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...

ใส่ความเห็น